Ровамет®

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

metronidazole/spiramycin

Продукти на пазара

Ровамет 750 000 IU/125 mg филмирани таблетки х 20

Режим на отпускане

По лекарско предписание