Терцеф®

Терапевтична група

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ceftriaxone

Продукти на пазара

Терцеф 1 g прах за инжекционен разтвор x 5, Терцеф 2 g прах за инжекционен разтвор x 5

Режим на отпускане

По лекарско предписание