Запринел А

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

perindopril/amlodipine

Продукти на пазара

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки x 30, Запринел А 10 mg/5 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент